Osoby, które wpadając w dziurę uszkodzą swój pojazd mogą starać się o zwrot kosztów związanych z naprawą kontaktując się ze ZDiT i składając do zarządu odpowiedni wniosek (wzór dostępny na stronie www.zdit.uml.lodz.pl). Łódzkie drogi są ubezpieczone i środki te po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wypłacane są przez ubezpieczyciela.

 • Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe na rok 2018
 • Ubezpieczyciel Miasta Łodzi na 2018 r.: TUW PZUW
 • Numer polisy OC na 2018 r.: DN3 00D70002
 • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:
  – formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
  – dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody
 • Uzupełniająco:
  – oświadczenie świadka
  – notatka policji

Zarząd Dróg i Transportu: tel. 42 638 59 05 w godz. 7:30 – 15:30, we wtorki w godz. 9:00 – 17:00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 42 638 49 49 w godz. 15:30 – 7:30, we wtorki w godz. 17:00 – 09:00.

Po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, zawiadomienie jest przesyłane drogą elektroniczną do brokera Miasta, a następnie do ubezpieczyciela Miasta –TUW PZUW.